Autor grafik

Daniel Mróz

Daniel Mróz był artystą wizualnym, grafikiem, scenografem i ilustratorem, który stworzył najsłynniejsze ilustracje do opowiadań Stanisława Lema. Urodził się 3 lutego 1917 roku, zmarł 21 stycznia roku 1993. 

Mróz korzystał głównie z pióra i tuszu. Jego ilustracje są bardzo charakterystyczne, konstruował je precyzyjnym szrafowaniem, setkami cienkich czarnych kresek, które przypominają drzeworyt sztorcowy, rozpowszechniony w XIX-wiecznej ilustracji. Ilustracje Daniela Mroza cechuje surrealizm i groteskowość. 

Sławę przyniosły mu przede wszystkim ilustracje do dzieł Stanisława Lema. Zilustrował m.in. „Cyberiadę” (dwukrotnie, do wydań z 1965 i 1972 roku) i „Bajki robotów”, zaprojektował też okładki do wielu innych książek Lema.

Ilustracje Mroza wywarły wpływ na pokolenie czytelników i wschodzących ilustratorów. Daniel Mróz był wymieniany we wszystkich ważnych światowych almanachach grafików.